آزمایشگاه

شرکت تک غرب در سال ۱۳۹۱ با انگیزه‌ی تضمین کیفیت نتایج اقدام به پیاده سازی استاندارد IEC17025 در آزمایشگاه نمود

متعاقباً، این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۲ در استان البرز کار خود را به عنوان آزمایشگاه همکار اداره‌ی استاندارد پی گرفت
دامنه ی فعالیت این آزمایشگاه استاندارد های ملی ایران به شماره های 3-607 ,  4-607 , 5-607 , 6-607 , 1-3569 است
.
از آن تاریخ، این آزمایشگاه با تکیه برخط مشی کیفیت در زمینه‌ی خدمات آزمایشگاهی، در حال خدمت رسانی به مشتریان در این استان و استان های همجوار است .

خط مشی کیفیت آزمایشگاه  :

تلاش حرفه‌ای و شایسته باحفظ بی طرفی و رازداری جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی.

آشنایی کلیه پرسنل با خط مشی،اهداف،مستندات کیفیت و روش‌های اجرایی جهت اجرا و براورده سازی  

              ISO/IEC17025:2017الزامات

تضمین توانایی آزمایشگاه در خصوص دستیابی به نتایج مورد نظر.

احراز اطمینان از اثر بخشی اجرای سیستم مدیریت و حفظ صلاحیت آزمایشگاه.

افزایش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون ها.

ارتقاً‌ء عملکرد سازمانی.