آزمایشگاه اکرودیته تک غرب 

در سال 1391 اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005 نمود و پس از گذراندن ارزیابی ممیزان نهاد پارسیان به این مهم دست یافت . به دلیل سابقه درخشان این شرکت در تولید سیم و کابل در سال 92 این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد تایید شد.

آزمایشگاه تک غرب برای انجام آزمون های مشروحه زیر از سوی اداره کل استاندارد مورد تایید واقع گردید : 

  • سیم ها برای سیم کشی نصب ثابت                                 3 - ISIRI 607
  • کابل ها برای سیم کشی نصب ثابت                                  4 - ISIRI 607
  • کابل ها و بند های قابل انعطاف                                        5 - ISIRI 607
  • کابل های بالابر و کابل های اتصالات متحرک                         6 - ISIRI 607
  • کابل های قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی        1 - ISIRI 3569

 مفاد خط مشی آزمایشگاه تک غرب :

   1.         تلاش حرفه ای شایسته جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی معتبر

  2.     آشنایی کلیه پرسنل با خط مشی ، مستندات کیفیت و روش های اجرایی و الزامات  ISO/IEC 17025  از طریق آموزش فراگیر ، مستمر و همچنین              برگزاری و یا شرکت در دوره های بازآموزی

  3.      احراز اطمینان از اثر بخشی اجرای سیستم مدیریت و ارتقای کیفیت آن از طریق فرایند بهبود مستمر.

  4.      افزایش اطمینان از نتایج آزمون ها ( تضمین کیفیت نتایج ) با مشارکت در برنامه های آزمون کفایت تخصصی (PT).

  5.      افزایش سطح رضایت  مشتریان.

  6.      افزایش درآمد آزمایشگاه .