کابل های دو رشته و سه رشته گرد (قابل انعطاف) با عایق و روکشPVC برای ولتاژ 300/300  ولت مطابق استاندارد ملی ایران

 ISIRI 607-5 :  IEC60227-5     

 

 

کد مشخصه: ISIRI(607)52

کاربرد : استفاده در لوازم غیر گرمایشی خانگی و اداری ( محیط های سر بسته )، تحت فشار مکانیکی بسیار ناچیز