کابل های سه رشته ( هادی گروه 1و 2 ) با عایق و روکشPVC برای ولتاژ 600/1000  ولت مطابق استاندارد ملی ایران

 

  

ISIRI 3569-1 :  IEC60502-1   

  

 

کد مشخصه : ISIRI3569-1

کاربرد : کابل های قدرت برای تامین انرژی ،کاربرد در محیط های باز یا بسته ، کانال های کابل ، دکل های برق و ....

(استفاده در مکان هایی که احتمال ضربات مکانیکی مستقیم وجود دارد مجاز نمی باشد)