سیم با هادی تک مفتولی با عایق PVC برای ولتاژ 300/500 ولت مطابق استاندارد ملی ایران

ISIRI 607-3 :  IEC60227-3       

 

 

 

کد مشخصه : ISIRI(607)05

کاربرد : در محل های خشک برای سیم کشی داخلی و فرمان های الکتریکی . استفاده به طور مستقیم در زیر دیوار مجاز نیست .