کابل های پنج رشته ( هادی گروه 5 ) با عایق و روکشPVC برای ولتاژ 600/1000  ولت مطابق استاندارد ملی ایران

 

 

 

ISIRI 3569-1 :  IEC60502-1     

کد مشخصه : ISIRI3569-1

 کاربرد : کابل های قدرت برای تامین انرژی ،کاربرد در محیط های باز یا بسته ، کانال های کابل ، دکل های برق و ....

(استفاده در مکان هایی که احتمال ضربات مکانیکی مستقیم وجود دارد مجاز نمی باشد)