آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت در راستای حصول اهداف شرکت ، با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی مدرن ، کالیبراسیون به هنگام و بکار گیری رویه های اطمینان بخش ، رضایت حداکثری مشتریان  را در خصوص کیفیت کالا مد نظر خویش قرار داده  و در جهت رسیدن به آن تلاش می نماید . استخدام پرسنل مسئول که در اثر آموزشهای برنامه ریزی شده ، به سطح مطلوبی از آمادگی رسیده و به طور مداوم در حال رشد و ارتقا نیز می باشند ، دستیابی به این مهم را در کوتاه ترین زمان ممکن امکان پذیر ساخته است  .

این واحد علاوه برانجام آزمون های اجباری که در استاندارد های مرجع مورد تاکید قرار گرفته اند ،  با اشراف دقیق بر خواسته های مشتریان  از جمله درخشان بودن سطح ظاهری ، شکیل بودن چاپ ، عدم چسبندگی عایق به عایق ، عدم چسبندگی عایق به غلاف ( پودر مناسب ) ومهم تر از همه ،  کنترل قطر خارجی در محدوده تلورانس تعریف شده از سوی متقاضی ، خیلی زود توانسته است در تولید این محصولات  ، خود را از سایر رقبا در این عرصه متمایز سازد .

تعامل پویا و سازنده با متقاضیان ، ضمن افزایش انعطاف پذیری خطوط تولید ، فرصتی ایجاد کرده که هر مشتری این امکان را داشته باشد که کالای خود را با مشخصات ابعادی خاص( در محدوده مجاز استاندارد ) درخواست نموده و خریداری نماید .

 

Quality Control Laboratory

 

In order to achieve company's goals, quality control laboratory tries to gain customers' almost satisfaction of goods quality by using modern equipments, timely calibration, and reassuring procedures. Planned training of responsible personal which helps them reach the ideal .potentiality level and have continuous elevation facilitate achieving the company's  goals possible

In addition to the lab's obligatory tests, approved by reference standards, being completely informed of customers' demands as surface brightness, fine printing, non coherence of insulations, non coherence of insulation and cover (appropriate powder), and most important of .all, outer diameter on a customer - defined tolerance, this unit could stand on a different position, compared with other competitors

Dynamic and positive cooperation with customer, caused flexibility of the production line as well as providing the chance to order and buy

(their desired and specified goods (within standard limitation