در راستای تحقق شعار اصیل مشتری مداری ، ارج نهادن به نظرات مشتریان را سر لوحه عملکرد خود قرار داده و از شما مشتری گرامی تقاضا دارد با تکمیل فرم نظر سنجی پیوستی ، ما را در این امر یاری فرمایید.

 

 پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما متشکریم.

 

فرم نظر سنجی از مشتریان                       

                                                                       دانلود فرم نظر سنجی از مشتریان