کابل های دو  رشته تخت (قابل انعطاف) با عایق و روکشPVC برای ولتاژ 300/300  ولت مطابق استاندارد ملی ایران

 

ISIRI 607-5 :  IEC60227-5   

 

 

 

کد مشخصه: ISIRI(607)52

کاربرد : استفاده در لوازم غیر گرمایشی خانگی و اداری ( محیط های سر بسته )، تحت فشار مکانیکی بسیار ناچیز