سیم با هادی قابل انعطاف با عایق PVC برای ولتاژ 300/500  ولت مطابق استاندارد ملی ایران

ISIRI 607-3 :  IEC60227-3     

 


 

 کد مشخصه : ISIRI(607)06

 کاربرد : برای اتصالات مدار های روشنایی و فرمان های الکتریکی . استفاده به طور مستقیم در زیر دیوار مجاز نیست .